Modules

Modules

Module A-1:
Overzicht Polymeren, van keten tot kunststof
(07-01-2022 t/m 25-03-2022)

In Module A-1 wordt een breed overzicht gegeven van polymere materialen met het accent op de eigenschappen van ketenmoleculen in relatie tot de fysische en mechanische eigenschappen van diverse klassen van polymeren: de Bulkpolymeren, de Technische Kunststoffen (Engineering Plastics) en Composieten, alsmede Functionele Polymeren. Hierbij zal een vergelijking worden gemaakt tussen synthetische polymeren/kunststoffen en natuurlijke (bio)polymeren.

In Module A-1 wordt uitgegaan van de polymere keten als een gegeven, de chemische aspecten (synthese, katalyse) worden behandeld in Module A-2 en de meer gedetailleerde fysische aspecten en mechanische eigenschappen in relatie tot verwerkingsprocessen in Module A-3.

In Module A-1 ligt het accent op de karakteristieke phenomenen van polymeren/plastics en de toepassingsgebieden. Module A-1 is daarom zeer geschikt voor personen die in een relatief korte tijdspanne vertrouwd willen raken met de karakteristieke eigenschappen van polymeren en kunststoffen en een overzicht willen krijgen van actuele ontwikkelingen. Tevens is deze module ook geschikt voor onderzoekers in de industrie die hun kennis willen opfrissen inzake nieuwe inzichten in de basis aspecten van polymeren, alsmede kennis willen nemen van actuele ontwikkelingen.

Trefwoorden:
dimensies polymeermoleculen (gyratiestraal, eindpuntsafstand), ketenstijfheid, glasovergangstemperatuur, visco-elasticiteit, ordening/kristallisatie, gedrag in oplossing (fasenscheiding), ultieme eigenschappen in diverse dimensies , deformatiegedrag, composieten, overzicht verwerkingsmethoden (spuitgieten, extrusie), ultieme eigenschappen, biopolymeren (cellulose, zetmeel, polypeptiden), functionele polymeren en hun toepassingen), polymeren in de medische technologie (tissue engineering, implantaten), trends in de polymeertechnologie.

 • Tijdstip: 14.00 – ca. 17.00 uur
 • Docenten: prof.em. P.J. Lemstra en gast-docenten
 • Ingangsniveau: HBO denkniveau. Voor niet-chemici wordt een zogenaamde opstapcollege
 • Chemie verzorgd van 12.30 – 13.30 u.
 • Tentamen: mondeling in groepjes
 • Kosten deelname:
 • 2250 Euro(excl. BTW) voor deelnemers vanuit de industrie
 • 950 Euro(excl. BTW) voor deelnemers universiteiten

Module A-2:
Synthese van Polymeren, Polymeerchemie en Katalyse
(08-04-2022 t/m 24-06-2022) *

In Module A-2 worden de synthese en procesvoering in relatie tot de moleculaire structuur behandeld van alle belangrijke klassen van polymeren. Kinetiek en katalyse zijn daarbij een belangrijk thema. In een aantal case studies worden moderne ontwikkelingen behandeld.

 • Tijdstip: 14.00 – ca. 17.00 uur
 • Docenten: Diverse gastdocenten (per topic)
 • Tentamen: mondeling in groepjes
 • Kosten deelname:
 • 2250 Euro(excl. BTW) voor deelnemers vanuit de industrie
 • 950 Euro(excl. BTW) voor deelnemers universiteiten

Module A-3:
Structure vs. Performance van Polymeren
(09-09-2022 t/m 16-12-2022)

In Module A-3 worden relaties gelegd tussen enerzijds de moleculaire structuur en anderzijds de (ultieme) eigenschappen in relatie tot verwerkingsmethoden. Hierbij worden de lengteschalen, waar mogelijk, overschreden en de eigenschappen besproken in meerdere dimensies (1-D, 2-D en 3-D) met het accent op anisotropie. Een belangrijk onderdeel van Module A-3 is de rheologie van polymeren alsmede de diverse verwerkingsmethoden zoals spuitgieten, extrusie, spinnen, composiettechnologie.

 • Tijdstip: 14.00 – ca. 17.00 uur
 • Docenten: Diverse gastdocenten
 • Tentamen: in overleg met hoofddocent
 • Kosten deelname:
 • 3350 Euro(excl. BTW) voor deelnemers vanuit de industrie
 • 1250 Euro(excl. BTW) voor deelnemers universiteiten

*) Niet op vrijdag na Hemelvaart.
Voor deelnemers die te ver buiten de regio Eindhoven wonen is er de mogelijkheid om de cursus on-line te volgen. Indien belangstelling dit separaat melden per mail op: 
top@polymercourses.nl