TOP

TOP

De TOP-opleiding Polymeren, beter bekend als TOP-cursus, bestaat sinds 1988. Honderden deelnemers aan de TOP-cursus hebben inmiddels een diploma of een deelcertificaat ontvangen (bij het volgen van één of meerdere Modulen).

Doelstelling en doelgroepen

De TOP-cursus heeft als doel om personen die werkzaam zijn in de industrie of de overheid op het gebied van plastics (kunststoffen), maar die of tijdens hun opleiding onvoldoende kennis hebben kunnen nemen van dit vakgebied, of tijdens hun opleiding geen kennis hebben gemaakt met de “wereld van de plastics” op efficiënte wijze bij te scholen tot het gewenste kennisniveau dat vereist is voor hun (toekomstige) functie.

Opzet TOP-cursus 2022

Sinds de start van de TOP-cursus in 1988 is er veel veranderd in de wereld van de polymeren/kunststoffen zoals de opkomst van de functionele materialen, nano-technologie, de grensoverschrijding tussen synthetische en natuurlijke (bio)polymeren, nieuwe verwerkingsmethoden, polymeren in de medische technologie etc. De basisprincipes van polymeren, de relatie tussen de ketenstructuur en diverse fysische en mechanische eigenschappen blijven echter onveranderd, en dat is de ruggengraat van de TOP-cursus.

De TOP-cursus is al jaren een drieluik bestaande uit de Modulen:

Module A-1:
Een breed overzicht van polymere materialen en toepassingen
Module A-2:
De synthese van polymeren(plastics) en kunststoffen incl. industriele processen
Module A-3:
Relaties tussen structuur, verwerking en eigenschappen, “Structure vs. Performance” en diverse Topic (mid)dagen.

Tijdstip en locatie

TOP-2022 wordt gegeven in het kalenderjaar 2022 op vrijdagmiddagen in Eindhoven van 14.00 – ca. 17.00 uur.

Diploma en certificaten

Bij het succesvol afleggen van alle tentamens van de drie Modulen (A-1, A-2, A-3) ontvangt de cursist een diploma. Bij deelname aan één of meerdere Modulen wordt een certificaat uitgereikt op basis van tentamens.

Ingangsniveau en eindtermen

Voor Module A-1 is geen specifieke voorkennis vereist maar minimaal een HBO-denkniveau is gewenst. Bij Module A-3 is het (eind)niveau gelijkwaardig aan de (technische) universiteit.

Taal

Bij deelname van niet Nederlands sprekende cursisten wordt de cursus TOP in het Engels gegeven

Inschrijving en kosten

Men kan zich inschrijven via de website: www.polymercourses.nl/aanmelden (vanaf 1 december 2021). Kosten per Module, inclusief lesmateriaal, staan vermeld bij de Modulen. Men kan tot 4 weken voor aanvang van de een Module zich schriftelijk/e-mail annuleren. Binnen 4 weken voor de aanvang van een Module is men bij annulering het volledige bedrag van deelname aan een Module verschuldigd, of men kan zich laten vervangen.